Địa chỉ: 94 Lý Thái Tổ, Phường 2, Quận 3 (gần nhà hàng Mỹ Mỹ (Sinh Đôi cũ)), TP. Hồ Chí Minh Điện thoại : 02838357513- 0908940308