DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÓNG BÀN BÌNH MINH

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÓNG BÀN BÌNH MINH

Địa chỉ: 94 Lý Thái Tổ, Phường 2, Quận 3 (gần nhà hàng Mỹ Mỹ (Sinh Đôi cũ)), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 02838357513- 0908940308

F
Facebook chat