Bóng bàn Binh Minh - DNTN Bóng Bàn Bình Minh - 94 Lý Thái Tổ - Phường 2 - Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh - ĐT: (08) 3835 7513 - Fax: (08) 3830 5601 - Website: binhminhtabletennis.com.vn.
Tên sản phẩm: Bóng bàn S90

    Nhãn hiệu: Bình Minh

·   Mặt bàn: ván Okal dày 20mm. Nẹp viền bằng nhựa

·   Chân: Ống vuông 25 x 25, hàn bằng công nghệ CO2 tiên tiến. Có nút tăng giảm để điều chỉnh độ bằng phẳng, có thể xếp lên sau khi sừ dụng.

·  Bánh xe : 70mm. Có thể điều chỉnh độ bằng phẳng , thiết kế có khóa tránh xê dịch

·   Khung đố: ống vuông 25 x 25

·   Trọng lượng:100kg (không bao bì)

·   Tiện sử dụng: gia đình, cơ quan, thi đấu

Tên sản phẩm: Bóng bàn P22

      Nhãn hiệu: Pro sun

·  Mặt bàn: ván MDF dày 25mm

·      Chân: Ống  40 x 40, 25 x 50, sơn tĩnh điện, hàn bằng công nghệ CO2 tiên tiến . Có nút tăng giảm để điều chỉnh độ bằng phẳng, có thể xếp lên sau khi sừ dụng.

·     Bánh xe : 100mm Có thể điều chỉnh độ bằng phẳng , thiết kế có khóa tránh xê dịch.

·      Khung đố: Ống 30x60, 30x30.

·      Trọng lượng:130kg (không bao bì).

·      Tiện sử dụng: gia đình, cơ quan, thi đấu.

Tên sản phẩm: Bóng bàn P25

      Nhãn hiệu: Pro sun

·      Mặt bàn: ván MDF dày 25mm

·      Chân: Ống  50 x 50, 25 x 50, sơn tĩnh điện, hàn bằng công nghệ CO2 tiên tiến. Có nút tăng giảm để điều chỉnh độ bằng phẳng, có thể xếp lên sau khi sừ dụng.

·    Bánh xe :  100mm. Có thể điều chỉnh độ bằng phẳng , thiết kế có khóa tránh xê dịch.

·      Khung đố: ống 30 x 60, 30 x 30

·      Trọng lượng: 130kg (không bao bì)

·      Tiện sử dụng: gia đình, cơ quan, thi đấu

Tên sản phẩm: Bóng bàn S93

    Nhãn hiệu: Bình Minh

·   Mặt bàn: ván Okal dày 20mm. Nẹp viền bằng nhựa

·   Chân: Ống vuông 30 x 30, 20 x 40, hàn bằng công nghệ CO2 tiên tiến .Có nút tăng giảm để điều chỉnh độ bằng phẳng, có thể xếp lên sau khi sừ dụng.

  ·  Bánh xe : 70mm .Có thể điều chỉnh độ bằng phẳng , thiết kế có khóa tránh xê dịch.

·   Khung đố: ống 20 x 40, 25 x 25

·   Trọng lượng: 110kg (không bao bì)

·   Tiện sử dụng: gia đình, cơ quan, thi đấu

Tên sản phẩm: Bóng bàn S95

    Nhãn hiệu: Bình Minh

·   Mặt bàn: ván Okal dày 25mm. Nẹp viền bằng nhựa

·   Chân: Ống vuông 40x40, 20x40, hàn bằng công nghệ CO2 tiên tiến .Có nút tăng giảm để điều chỉnh độ bằng phẳng, có thể xếp lên sau khi sừ dụng.

·  Bánh xe :  70mm.Có thể điều chỉnh độ bằng phẳng , thiết kế có khóa tránh xê dịch.

·   Khung đố: ống 20x40, 30x30

·   Trọng lượng:120kg (không bao bì)

·   Tiện sử dụng: gia đình, cơ quan, thi đấu

Tên sản phẩm: Bóng bàn SS97

    Nhãn hiệu: Bình Minh

·   Mặt bàn: ván Okal dày 25mm. Nẹp viền bằng nhựa

·   Chân: Ống vuông 50 x 50, 25 x 50, hàn bằng công nghệ CO2 tiên tiến .Có nút tăng giảm để điều chỉnh độ bằng phẳng, có thể xếp lên sau khi sừ dụng.

 

·  Bánh xe :  .100mm Có thể điều chỉnh độ bằng phẳng , thiết kế có khóa tránh xê dịch.

·   Khung đố: ống 20 x 40, 30 x 30

·   Trọng lượng:130kg (không bao bì)

·   Tiện sử dụng: gia đình, cơ quan, thi đấu

 

Tên sản phẩm: Bóng bàn SD97

    Nhãn hiệu: Bình Minh

·   Mặt bàn: ván Okal dày 30mm. Nẹp viền bằng nhựa

·   Chân: Ống vuông 50 x 50, 25 x 50, sơn tĩnh điện, hàn bằng công nghệ CO2 tiên tiến Có nút tăng giảm để điều chỉnh độ bằng phẳng, có thể xếp lên sau khi sừ dụng.

·   Bánh xe : 100mm Có thể điều chỉnh độ bằng phẳng , thiết kế có khóa tránh xê dịch.

·   Khung đố: ống 25 x 50, 30 x 30

·   Trọng lượng:140kg (không bao bì)

·   Tiện sử dụng: gia đình, cơ quan, thi đấu

Tên sản phẩm: Bàn Trọng Tài
  • Bàn trọng tài: mặt bàn ván MDF, kích thước chiều cao 0.75m, chiều rộng 0.60m , chiều sâu 0.3m.
Tên sản phẩm: Khung Thành Hứng Bóng
  • Khung thành hứng bóng: Ống 25x25,chiều cao 1.7m, chiều rộng 1.8m, chiều sâu 0.4m
Tên sản phẩm: Bảng Chắn Bóng

    Nhãn hiệu: Pro sun

·   Bản chắn bóng: Ống 20 x 20, dài 2.3m, cao 0.75

·   Vải nhựa (hiflex)

Tên sản phẩm: Bóng bàn P27

      Nhãn hiệu: Pro sun

·      Mặt bàn: ván MDF dày 25mm

·      Chân: Ống  50x50 , 25x50  , sơn tĩnh điện, hàn bằng công nghệ CO2 tiên tiến. Có nút tăng giảm để điều chỉnh độ bằng phẳng, có thể xếp lên sau khi sừ dụng.

·    Bánh xe :  100mm.Có thể điều chỉnh độ bằng phẳng , thiết kế có khóa tránh xê dịch.

·      Khung đố: ống 30x60, 30x30

·      Trọng lượng:135kg (không bao bì)

·      Tiện sử dụng: gia đình, cơ quan, thi đấu

Tên sản phẩm: Bóng bàn P30

P30

* Mặt bàn: Ván MDF dày 25 mm

* Chân : Ống 40x40, hàn bằng công nghệ CO2 tiên tiến, sơn tĩnh điện. Không thể xếp lên .

* Khung đố : ống 30x60, 30x30.

* Trọng lượng : 130 kg (không bao bì)

* Tiện sử dụng : Gia đình, cơ quan, thi đấu.

Tên sản phẩm: Bóng bàn Sun Star 2 SAO
Sản  phẩm được thiết kế theo tiêu chuẩn đặc biệt
Mặt bàn: Ván MDF dày 25 mm.
Chân: Có thể xếp lên sau khi sử dụng
Ống 30 x 60, 50 x 50, hàn bằng công nghệ CO2 tiên tiến, sơn tĩnh điện.
Khung đố: Ống 30 x 60, 20 x 40, hàn bằng công nghệ CO2 tiên tiến, sơn tĩnh điện.
Bánh xe: 100mm, có khóa tránh xê dịch.
Trọng lượng: 130kg
Tiện sử dụng: Gia đình, cơ quan, thi đấu.
Tên sản phẩm: Bóng bàn Sun Star 1 SAO
Sản  phẩm được thiết kế theo tiêu chuẩn đặc biệt
Mặt bàn: Ván MDF dày 17 mm.
Chân: Có thể xếp lên sau khi sử dụng
Ống 30 x 60, 40 x 40, hàn bằng công nghệ CO2 tiên tiến, sơn tĩnh điện.
Khung đố: Ống 20 x 40, 20 x 20, 13 x 26 ,  hàn bằng công nghệ CO2 , sơn tĩnh điện.
Bánh xe: 75 mm, có khóa tránh xê dịch.
Trọng lượng: 90 kg
Tiện sử dụng: Gia đình, cơ quan, thi đấu.
Tên sản phẩm: Bóng bàn P10

       Nhãn hiệu: Pro sun

·  Mặt bàn: ván MDF dày 17 mm

·      Chân: Ống  30 x 30, 25 x 50, sơn tĩnh điện, hàn bằng công nghệ CO2 tiên tiến . Có nút tăng giảm để điều chỉnh độ bằng phẳng, có thể xếp lên sau khi sừ dụng.

·     Bánh xe : 75 mm Có thể điều chỉnh độ bằng phẳng , thiết kế có khóa tránh xê dịch.

·      Khung đố: Ống vuông 20,  20 x 40, 13 x 26.

·      Trọng lượng: 85 kg (không bao bì).

·      Tiện sử dụng: gia đình, cơ quan, thi đấu.

Hổ trợ online
Hotline (08) 3835 7513
Hỗ trợ sản phẩm: